تبلیغات
ساخت و تولید- مکانیک - فرزکاری

ساخت و تولید- مکانیک

چهارشنبه 1 مهر 1388

فرزکاری

نویسنده: امیر حسین اولادان   طبقه بندی: ماشین ابزار، 


شرح ماشین های فرزفرایند فرز كاری: اگر به اطراف خود نگاه كنید قطعات و اجسام مختلف می بینید. این قطعات از خودكار و خودنویس گرفته تا چكش و قلم و سوهان با یكی از روش های بدون براده برداری یا با براده برداری ساخته شده اند.
امر براده برداری به وسیله دست یا ماشین انجام می گیرد
.

براده برداری ماشینی- ماشین های براده برداری یا حركت خطی دارند،مانند صفحه تراش ،اره لنگ ،خان كشی و غیره ، یا دارای حركت دورانی هستندكه اكثر دستگاههای براده برداری به این صورت ساخته شده اند.ماشین های برده برداری با حركت دورانی به دو صورت كار می كنند:
الف) قطعه كار دارای حركت دورانی و ابزارهای حركت خطی است مانند دستگاههای تراش
ب) قطعه كار ثابت بوده یا دارای حركت خطی است اما ابزار براده برداری دارای حركت دورانی است كه اساس كار ماشین های فرز بر این مبنا است.
شکل الف شکل ب انواع ماشین های فرزماشین های فرز بسته به این كه محور اصلی تیغه فرز آن افقی یا عمودی باشد به نامهای ماشین فرز افقی یا عمودی نامیده می شود .
اگر ماشین فرز به نوعی طراحی شده باشد كه كله گی آن تعویض شده بر آن كله گی افقی یا عمودی میله فرز گیر بسته شود و یا دستگاه كله زنی بر ان سوار شود،این ماشین ها را "انیورسال" گویندو معمولا ماشین فرز انیورسال به دستگاههایی گفته می شود كه علاوه بر امكان تعویض كله گی ماشین میز ماشین به موازات سطح افق به سمت راست یا چپ گردش پذیر باشد و یا درجه بندی كه در زیر میز اصلی قرار داده شده تحت زاویه های معین تنظیم گردد كه برای در آوردن شكاف های مارپیچ مورد استفاده قرار می گیرد.
ماشین فرز افقی به ماشین فرز هایی گفته می شود كه محور فرز گیر در این ماشین ها به طور افقی پاتاقان بندی شده است .
در شكل زیر ماشین فرز افقی و قسمت های مختلف آن نشان داده شده است .
دستگاههای فرز ساده ای موجود است كه در صنعت بیشتر از دستگاههای مطابق شكل استفاده می شود،بنابراین شكل این دستگاه را انتخاب كردیم .

3- جعبه دنده حرکت اصلی2- تابلوی برق1- بدنه
6-میز اصلی5-کله گی افقی4- مکانیزم تنظیم دور9-محور اصلی8-دستگاه بار اتومات7- میز گونیاییبدنه ماشین فرز این قسمت از ماشین،مانند ستونی بر كف كارگاه بر روی پایه ای قرار گرفته است كه از چدن ریخته گری شده است و در درون آن جعبه دنده انتقال حركت بر محور اصلی قرار گرفته است و برای نصب سایر قسمت ها مكانهایی جا سازی شده است ،از جمله برای آب صابون در پایه مخزنی جا سازی شده كه برای خنك كاری در عملیات فرز كاری مورد استفاده قرار می گیرد و نیز برای نصب تابلو برق در آنجا جاسازی شده است. در قسمت جلو راهنماهایی به طور عمودی نصب شده است كه قطعات مختلف میز ماشین به وسیله این راهنماها بر روی آن نصب می شود. در قسمت بالای بدنه راهنمایی به منظور نصب كله گی ماشین فرز یا پاتاقان گیر قرار داده شده است .قطعه شماره 1 از شكل بالا نشان دهنده بدنه ماشین فرز است .
باتشکر از تمام دوستان
تابلوی برق در قسمت شماره 2 شكل بالاتابلو برق دستگاه فرز و دریچه آن را می بینید در این قسمت مدار برقی کل دستگاه قرار داده شده است.جریان برق کارگاه به وسیله کابل برق به درون این تابلو وصل میشود وبه وسیله کنتاکتور و فیوزهایی که در آن قرار داده شده است به الکتروموتورهای راه انداز حرکت محور اصلی دستگاه و حرکت بار به وسیله شستی فرمان و شستی استپ و شستی حرکت بار به وسیله فرمان و شستی استپ و شستی حرکت سریع میز-که بر روی درب جعبه دنده به شماره 4 و میز ماشین به شماره 6 نصب شده است.فرمان داده می شود و مرکز ارتباط فرمان دهی دستگاه فرز در این قسمت بر هم دیگر مرتبط می گردد.برروی دریچه برق معمولا کلید اصلی قطع و وصل جریان برق دستگاه فرز و کلید چپ گرد و راست گرد محور اصلی قرار داده می شود.
برای راه اندازی دستگاه فرز،ابتدا باید کلید اصلی برق دستگاه را روشن کرد و سپس به کمک شستی فرمان آن را راه اندازی نمود.
در پایان کار دستگاه لازم است کلید اصلی برق دستگاه را قطع کرده دستگاه فرز را ترک کنیم و هیچوقت در پایان کار فرزکاری کلید اصلی را روشن نگذارید.
جعبه دنده حرکت اصلی(قسمت شماره 3)جعبه دنده حرکت اصلی ماشین فرز را نشان می دهد که دریچه آن به شماره 4 نشان داده شده است.به وسیله این جعبه دنده دورهای مورد نیاز فرزکاری-که باید به محور ماشین فرز داده شود-تامین شود.
جعبه دنده حرکت اصلی ماشین فرز FU 32 x 150 ساخت تبریز برای تامین این دورها طراحی شده است:
30-37.5-47.5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-600-750-950-1180-1500- دور بر دقیقه
تعداد دور محور اصلی بسته به نوع ماشین فرق می کند چون هر کدام از این دستگاه ها طراحی خاص دارند از جمله ماشین فرز FUS-22 ساخت تبریز دارای این دورها است:
63-100-160-250-400-630-123-200-15-3-500-800-1250- دور بر دقیقه
مکانیزم تنظیم دوردر قسمت شماره 4 شکل بالا دریچه جعبه دنده محور اصلی دستگاه فرز نشان داده شده است.
در روی این دریچه شستیهای فرمان و استپ و سرعت تند میز ماشین فرز نصب شده است.در ماشین FU32 رنگ قرمز برای شستی استپ و سبز برای شستی فرمان راه-اندازه و شستی سیاه برای حرکت سریع میز اختصاص داده شده و در کتار آن محور تنظیم و تغییر دور محور اصلی قرار داده شده است و بر روی دریچه علامتی نشان داده شده که وسیله آن با چرخاندن محور تنظیم دور تعداد دور مورد نظر را در مقابل این علامت قرار می دهیم.در قسمت پایین این در یچه اهرمی نصب شده است که در شکل به حالت بسته نشان داده شده است.در این وضعیت محور تنظیم دور روی دور مورد نظر قفل شده است و از جای خود حرکت نمی کند.برای به حرکت در آوردن محور تنظیم دور باید اهرم فوق را کمی به سمت پایین حرکت داده و آن را حول تکیه گاه به سمت خود بچرخانید.
در نتیجه محور تنظیم دور آزاد شده و میتوان آن را با چرخانیدن ،شماره دور مورد نظر را در مقابل علامت تنظیم قرار داد و دور لازم را تنظیم کرد.پس از تنظیم دوباره اهرم را به حالت اول باید گرداند ودر جای خود قرار داد.
کله گی افقیدر قسمت 5 شکل بالا کله گی افقی یا یاتاقان گیر ماشین فرز افقی نشان داده شده است.این قسمت در بالای بدنه به وسیله راهنماهایی در بدنه کار گذاشته نصب می گردد.
این قسمت از ماشین از چدن ریخته گری شده و سطوح راهنمای آن با روش براده برداری فرم داده شده است.در راهنمای دمچلچله ای آن یاتاقانهای میله فرز گیر نصب می گردد.تعداد این یاتاقان ها یک یا دو عدد بسته به نوع کار انتخاب می شود.
کله گی افقی به وسیله فلکه ای که در زیر بر روی بدنه نصب شده دیده می شود،با فرمان چرخ دنده و چرخ شانه ای که بر آن نصب شده حرکت می کند،در بالای فلکه گردان در قسمت زیر کله گی در روی بدنه پیچ یا مهره ای قرار داده اند که به وسیله آن کله گی افقی در محل خود ثابت می شود.
پس هر وقت نیاز به تغییر مکان کله گی باشد باید آن مهره را به وسیله آچار مخصوص باز کنیم و سپس به کمک فلکه گردان آن را جا به جا کنیم.
یاتاقانهای نگهدارنده میله فرز گیر نیز بر روی راهنمای دمچلچله ای به وسیله پیچی که در روی آن قرار داده شده محکم می گردد و تا هنگامی که این پیچها بسته است یاتاقانها از جای خود حرکت نمی کنند.
میز اصلیدر قسمت شماره 6 شکل بالا میز اصلی ماشین فرز نشان داده شده است . بر روی این میز سه ردیف شیار T شکل با روش براده برداری ایجاد شده است و روی میز با دقت لازم صاف و پرداخت شده است .
قطعه کارهایی را که باید فرز کاری شود بر روی این میز به کمک روبند یا گیره می بندند،همچنین دستگاههای میز گردان و یا دستگاه تقسیم نیز بر روی آن بسته می شود.برای بستن قطعه کار یا گیره ها و یا سایر قطعات از پیچ و مهره هایی استفاده می شود که سر آنها در شکاف T شکل میز قرار می گیرد .میز ماشین فرز به وسیله پیچی به حرکت در می آید که در درون مهره ای قرار گرفته است. گام این پیچ معمولا 6 میلیمتر است.
در انتهای پیچ در دو سر آن و یا در یک سر مانند شکل فلکه ای نصب شده است که به وسیله آن پیچ میز ماشین به گردش در می آید .در قسمت روبه رو فلكه نصب شده كه به وسیله آن میز ماشین در جهت طولی به حركت در می آید .بر روی فلكه در قسمت نزدیك بدنه میز حلقه مدرج نصب شده كه با دقت 0.05 میتوان ماشین میز را در جهت طولی حركت داد.
گام میز متحرك میز گونیایی 1.5 میلیمتر است و دقت آن نیز 0.05 میلیمتر می باشد .بر روی میز گونیایی فلكه گردان دیده می شود كه حركت عرضی میز اصلی را تامین می كند و بر روی راهنمای دمچلچله ای در قسمت فوقانی نصب می شود .
این فلكه دارای حلقه مدرج است ،گام پیچ متصل به این فلكه معمولا 6 میلیمتر است و دقت حركت آن تا 0.05 میلیمتر می باشد .
در قسمت جانبی میز دستگاه باراتومات عرضی و قائم میز ماشین نصب شده كه بسته به جهت قرار گرفتن این دسته میز ماشین به سمت جلو یا عقب و یا بالا و پایین حركت می كند.
دستگاه بار اتوماتیكاین قسمت به شماره 8 در شكل بالا نشان داده شده حركات سه گانه اتوماتیك میز در جهت طولی و عرضی و قائم به وسیله این دستگاه ها انجام می گیرد .بر روی این دستگاه معمولا الكتروموتوری نصب شده است و یا حركت خودرا از محور اصلی را دریافت می كند. در قسمت جلو محور تنظیم حركت بار و حلقه ای دیده می شود كه بر روی آن سرعت های میز ثبت شده است .
سرعت دستگاه19-23.5-30-37.5-47.5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-600-750-950 میلیمتر در دقیقه است و به وسیله علامتی كه بر روی بدنه دستگاه اتومات بار نشان داده شده تنظیم می شود همان گونه كه در مورد تعداد دور محور اصلی دستگاه فرز گفته شد سرعت میز ماشین بسته به نوع دستگاهها فرق می كند.
مثلا میز ماشین فرز FUS ساخت تبریز دارای سرعت های :
12.5-20-31.5-50-80-125-25-40-63-100-160-250 میلیمتر در دقیقه است .
در قسمت جلو محور تنظیم در مقابل حلقه سرعت نمای میز دسته ای گرد ( قطعه شماره 22 شكل 4-1) كه در هنگام تنظیم سرعت میز ابتدا باید این دسته را به بیرون كشید و پس از تنظیم سرعت دوباره بر جای خود قرار داد .
بر روی این دستگاه اهرمی دیده می شود كه به وسیله آن میز ماشین فرز در جهت عرضی و قائم به طور اتوماتیك حركت می كند.
محور اصلیاین محور در بدنه ماشین فرز پاتاقان بندی شده حركت الكتروموتور به وسیله جعبه دنده اصلی ماشین فرز بر آن ممنتقل می شود .درون محور سوراخ مخروطی شكل نرم شده ای است كه دنباله مخروطی میله فرزگیر در درون آن قرار می گیرد و به وسیله پیچی كه از درون محور اصلی عبور می كند در محل خود سفت می شود

منبع:http://www.iran-eng.com/showthread.php?t=16223

نظرات() 
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:14 ق.ظ

Wow all kinds of awesome advice.
comprar cialis navarr estudios de cialis genricos we use it 50 mg cialis dose buying cialis overnight only now cialis for sale in us cialis generico milano tadalafil 10 mg cialis sans ordonnance warnings for cialis cialis generique
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 06:55 ق.ظ

Superb data. Kudos!
cialis generico online cialis manufacturer coupon how much does a cialis cost cost of cialis cvs sublingual cialis online 200 cialis coupon comprar cialis navarr walgreens price for cialis brand cialis nl enter site natural cialis
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ

Wonderful information. Cheers!
viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg best price cialis savings card enter site natural cialis order generic cialis online generic cialis soft gels cialis venta a domicilio only best offers 100mg cialis only best offers cialis use how to buy cialis online usa
Viagra for daily use
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:49 ق.ظ

Wonderful posts, Thank you.
buy viagra uk how do i buy viagra viagra in pharmacy cost of viagra buy viagra using paypal cost of viagra price of viagra uk buy viagra pfizer is buying viagra online legal how to buy viagra online without prescription
Buy cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:42 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis generisches kanada generic cialis 20mg tablets cialis prezzo al pubblico free generic cialis buy cialis online cheapest cialis 5 mg achat cialis en suisse cialis for sale south africa cialis generico online how to purchase cialis on line
How can I increase my height after 18?
شنبه 25 شهریور 1396 04:03 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
How can I increase my height after 18?
شنبه 25 شهریور 1396 03:59 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?
foot pain
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:28 ب.ظ
I think this is among the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is perfect, the articles
is really great : D. Good job, cheers
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:06 ب.ظ
What's up to every single one, it's really a nice for me to go to see this web site, it consists of useful Information.
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 12:53 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already
;) Cheers!
eshooop
چهارشنبه 1 مهر 1388 03:13 ب.ظ
فرصتی استثنایی ، با ثبت نام در لینک باکس با پیج رنک +3 ، رنک و آمار خود را بالا ببرید. از +3 لینک بگیرید.
کد زیر را در سایت خود کپی کنید :

<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript">
document.write ('<center><ifr');
document.write ('ame width="420" height="500" src="http://link.eshooop.com/" style="border: 0px;"');
document.write (' border="0" scrolling="auto"></ifr');
document.write ('ame>');
</SCRIPT>

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :