تبلیغات
ساخت و تولید- مکانیک - فرزکاری

ساخت و تولید- مکانیک

چهارشنبه 1 مهر 1388

فرزکاری

نویسنده: امیر حسین اولادان   طبقه بندی: ماشین ابزار، 


شرح ماشین های فرزفرایند فرز كاری: اگر به اطراف خود نگاه كنید قطعات و اجسام مختلف می بینید. این قطعات از خودكار و خودنویس گرفته تا چكش و قلم و سوهان با یكی از روش های بدون براده برداری یا با براده برداری ساخته شده اند.
امر براده برداری به وسیله دست یا ماشین انجام می گیرد
.

براده برداری ماشینی- ماشین های براده برداری یا حركت خطی دارند،مانند صفحه تراش ،اره لنگ ،خان كشی و غیره ، یا دارای حركت دورانی هستندكه اكثر دستگاههای براده برداری به این صورت ساخته شده اند.ماشین های برده برداری با حركت دورانی به دو صورت كار می كنند:
الف) قطعه كار دارای حركت دورانی و ابزارهای حركت خطی است مانند دستگاههای تراش
ب) قطعه كار ثابت بوده یا دارای حركت خطی است اما ابزار براده برداری دارای حركت دورانی است كه اساس كار ماشین های فرز بر این مبنا است.
شکل الف شکل ب انواع ماشین های فرزماشین های فرز بسته به این كه محور اصلی تیغه فرز آن افقی یا عمودی باشد به نامهای ماشین فرز افقی یا عمودی نامیده می شود .
اگر ماشین فرز به نوعی طراحی شده باشد كه كله گی آن تعویض شده بر آن كله گی افقی یا عمودی میله فرز گیر بسته شود و یا دستگاه كله زنی بر ان سوار شود،این ماشین ها را "انیورسال" گویندو معمولا ماشین فرز انیورسال به دستگاههایی گفته می شود كه علاوه بر امكان تعویض كله گی ماشین میز ماشین به موازات سطح افق به سمت راست یا چپ گردش پذیر باشد و یا درجه بندی كه در زیر میز اصلی قرار داده شده تحت زاویه های معین تنظیم گردد كه برای در آوردن شكاف های مارپیچ مورد استفاده قرار می گیرد.
ماشین فرز افقی به ماشین فرز هایی گفته می شود كه محور فرز گیر در این ماشین ها به طور افقی پاتاقان بندی شده است .
در شكل زیر ماشین فرز افقی و قسمت های مختلف آن نشان داده شده است .
دستگاههای فرز ساده ای موجود است كه در صنعت بیشتر از دستگاههای مطابق شكل استفاده می شود،بنابراین شكل این دستگاه را انتخاب كردیم .

3- جعبه دنده حرکت اصلی2- تابلوی برق1- بدنه
6-میز اصلی5-کله گی افقی4- مکانیزم تنظیم دور9-محور اصلی8-دستگاه بار اتومات7- میز گونیاییبدنه ماشین فرز این قسمت از ماشین،مانند ستونی بر كف كارگاه بر روی پایه ای قرار گرفته است كه از چدن ریخته گری شده است و در درون آن جعبه دنده انتقال حركت بر محور اصلی قرار گرفته است و برای نصب سایر قسمت ها مكانهایی جا سازی شده است ،از جمله برای آب صابون در پایه مخزنی جا سازی شده كه برای خنك كاری در عملیات فرز كاری مورد استفاده قرار می گیرد و نیز برای نصب تابلو برق در آنجا جاسازی شده است. در قسمت جلو راهنماهایی به طور عمودی نصب شده است كه قطعات مختلف میز ماشین به وسیله این راهنماها بر روی آن نصب می شود. در قسمت بالای بدنه راهنمایی به منظور نصب كله گی ماشین فرز یا پاتاقان گیر قرار داده شده است .قطعه شماره 1 از شكل بالا نشان دهنده بدنه ماشین فرز است .
باتشکر از تمام دوستان
تابلوی برق در قسمت شماره 2 شكل بالاتابلو برق دستگاه فرز و دریچه آن را می بینید در این قسمت مدار برقی کل دستگاه قرار داده شده است.جریان برق کارگاه به وسیله کابل برق به درون این تابلو وصل میشود وبه وسیله کنتاکتور و فیوزهایی که در آن قرار داده شده است به الکتروموتورهای راه انداز حرکت محور اصلی دستگاه و حرکت بار به وسیله شستی فرمان و شستی استپ و شستی حرکت بار به وسیله فرمان و شستی استپ و شستی حرکت سریع میز-که بر روی درب جعبه دنده به شماره 4 و میز ماشین به شماره 6 نصب شده است.فرمان داده می شود و مرکز ارتباط فرمان دهی دستگاه فرز در این قسمت بر هم دیگر مرتبط می گردد.برروی دریچه برق معمولا کلید اصلی قطع و وصل جریان برق دستگاه فرز و کلید چپ گرد و راست گرد محور اصلی قرار داده می شود.
برای راه اندازی دستگاه فرز،ابتدا باید کلید اصلی برق دستگاه را روشن کرد و سپس به کمک شستی فرمان آن را راه اندازی نمود.
در پایان کار دستگاه لازم است کلید اصلی برق دستگاه را قطع کرده دستگاه فرز را ترک کنیم و هیچوقت در پایان کار فرزکاری کلید اصلی را روشن نگذارید.
جعبه دنده حرکت اصلی(قسمت شماره 3)جعبه دنده حرکت اصلی ماشین فرز را نشان می دهد که دریچه آن به شماره 4 نشان داده شده است.به وسیله این جعبه دنده دورهای مورد نیاز فرزکاری-که باید به محور ماشین فرز داده شود-تامین شود.
جعبه دنده حرکت اصلی ماشین فرز FU 32 x 150 ساخت تبریز برای تامین این دورها طراحی شده است:
30-37.5-47.5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-600-750-950-1180-1500- دور بر دقیقه
تعداد دور محور اصلی بسته به نوع ماشین فرق می کند چون هر کدام از این دستگاه ها طراحی خاص دارند از جمله ماشین فرز FUS-22 ساخت تبریز دارای این دورها است:
63-100-160-250-400-630-123-200-15-3-500-800-1250- دور بر دقیقه
مکانیزم تنظیم دوردر قسمت شماره 4 شکل بالا دریچه جعبه دنده محور اصلی دستگاه فرز نشان داده شده است.
در روی این دریچه شستیهای فرمان و استپ و سرعت تند میز ماشین فرز نصب شده است.در ماشین FU32 رنگ قرمز برای شستی استپ و سبز برای شستی فرمان راه-اندازه و شستی سیاه برای حرکت سریع میز اختصاص داده شده و در کتار آن محور تنظیم و تغییر دور محور اصلی قرار داده شده است و بر روی دریچه علامتی نشان داده شده که وسیله آن با چرخاندن محور تنظیم دور تعداد دور مورد نظر را در مقابل این علامت قرار می دهیم.در قسمت پایین این در یچه اهرمی نصب شده است که در شکل به حالت بسته نشان داده شده است.در این وضعیت محور تنظیم دور روی دور مورد نظر قفل شده است و از جای خود حرکت نمی کند.برای به حرکت در آوردن محور تنظیم دور باید اهرم فوق را کمی به سمت پایین حرکت داده و آن را حول تکیه گاه به سمت خود بچرخانید.
در نتیجه محور تنظیم دور آزاد شده و میتوان آن را با چرخانیدن ،شماره دور مورد نظر را در مقابل علامت تنظیم قرار داد و دور لازم را تنظیم کرد.پس از تنظیم دوباره اهرم را به حالت اول باید گرداند ودر جای خود قرار داد.
کله گی افقیدر قسمت 5 شکل بالا کله گی افقی یا یاتاقان گیر ماشین فرز افقی نشان داده شده است.این قسمت در بالای بدنه به وسیله راهنماهایی در بدنه کار گذاشته نصب می گردد.
این قسمت از ماشین از چدن ریخته گری شده و سطوح راهنمای آن با روش براده برداری فرم داده شده است.در راهنمای دمچلچله ای آن یاتاقانهای میله فرز گیر نصب می گردد.تعداد این یاتاقان ها یک یا دو عدد بسته به نوع کار انتخاب می شود.
کله گی افقی به وسیله فلکه ای که در زیر بر روی بدنه نصب شده دیده می شود،با فرمان چرخ دنده و چرخ شانه ای که بر آن نصب شده حرکت می کند،در بالای فلکه گردان در قسمت زیر کله گی در روی بدنه پیچ یا مهره ای قرار داده اند که به وسیله آن کله گی افقی در محل خود ثابت می شود.
پس هر وقت نیاز به تغییر مکان کله گی باشد باید آن مهره را به وسیله آچار مخصوص باز کنیم و سپس به کمک فلکه گردان آن را جا به جا کنیم.
یاتاقانهای نگهدارنده میله فرز گیر نیز بر روی راهنمای دمچلچله ای به وسیله پیچی که در روی آن قرار داده شده محکم می گردد و تا هنگامی که این پیچها بسته است یاتاقانها از جای خود حرکت نمی کنند.
میز اصلیدر قسمت شماره 6 شکل بالا میز اصلی ماشین فرز نشان داده شده است . بر روی این میز سه ردیف شیار T شکل با روش براده برداری ایجاد شده است و روی میز با دقت لازم صاف و پرداخت شده است .
قطعه کارهایی را که باید فرز کاری شود بر روی این میز به کمک روبند یا گیره می بندند،همچنین دستگاههای میز گردان و یا دستگاه تقسیم نیز بر روی آن بسته می شود.برای بستن قطعه کار یا گیره ها و یا سایر قطعات از پیچ و مهره هایی استفاده می شود که سر آنها در شکاف T شکل میز قرار می گیرد .میز ماشین فرز به وسیله پیچی به حرکت در می آید که در درون مهره ای قرار گرفته است. گام این پیچ معمولا 6 میلیمتر است.
در انتهای پیچ در دو سر آن و یا در یک سر مانند شکل فلکه ای نصب شده است که به وسیله آن پیچ میز ماشین به گردش در می آید .در قسمت روبه رو فلكه نصب شده كه به وسیله آن میز ماشین در جهت طولی به حركت در می آید .بر روی فلكه در قسمت نزدیك بدنه میز حلقه مدرج نصب شده كه با دقت 0.05 میتوان ماشین میز را در جهت طولی حركت داد.
گام میز متحرك میز گونیایی 1.5 میلیمتر است و دقت آن نیز 0.05 میلیمتر می باشد .بر روی میز گونیایی فلكه گردان دیده می شود كه حركت عرضی میز اصلی را تامین می كند و بر روی راهنمای دمچلچله ای در قسمت فوقانی نصب می شود .
این فلكه دارای حلقه مدرج است ،گام پیچ متصل به این فلكه معمولا 6 میلیمتر است و دقت حركت آن تا 0.05 میلیمتر می باشد .
در قسمت جانبی میز دستگاه باراتومات عرضی و قائم میز ماشین نصب شده كه بسته به جهت قرار گرفتن این دسته میز ماشین به سمت جلو یا عقب و یا بالا و پایین حركت می كند.
دستگاه بار اتوماتیكاین قسمت به شماره 8 در شكل بالا نشان داده شده حركات سه گانه اتوماتیك میز در جهت طولی و عرضی و قائم به وسیله این دستگاه ها انجام می گیرد .بر روی این دستگاه معمولا الكتروموتوری نصب شده است و یا حركت خودرا از محور اصلی را دریافت می كند. در قسمت جلو محور تنظیم حركت بار و حلقه ای دیده می شود كه بر روی آن سرعت های میز ثبت شده است .
سرعت دستگاه19-23.5-30-37.5-47.5-60-75-95-118-150-190-235-300-375-475-600-750-950 میلیمتر در دقیقه است و به وسیله علامتی كه بر روی بدنه دستگاه اتومات بار نشان داده شده تنظیم می شود همان گونه كه در مورد تعداد دور محور اصلی دستگاه فرز گفته شد سرعت میز ماشین بسته به نوع دستگاهها فرق می كند.
مثلا میز ماشین فرز FUS ساخت تبریز دارای سرعت های :
12.5-20-31.5-50-80-125-25-40-63-100-160-250 میلیمتر در دقیقه است .
در قسمت جلو محور تنظیم در مقابل حلقه سرعت نمای میز دسته ای گرد ( قطعه شماره 22 شكل 4-1) كه در هنگام تنظیم سرعت میز ابتدا باید این دسته را به بیرون كشید و پس از تنظیم سرعت دوباره بر جای خود قرار داد .
بر روی این دستگاه اهرمی دیده می شود كه به وسیله آن میز ماشین فرز در جهت عرضی و قائم به طور اتوماتیك حركت می كند.
محور اصلیاین محور در بدنه ماشین فرز پاتاقان بندی شده حركت الكتروموتور به وسیله جعبه دنده اصلی ماشین فرز بر آن ممنتقل می شود .درون محور سوراخ مخروطی شكل نرم شده ای است كه دنباله مخروطی میله فرزگیر در درون آن قرار می گیرد و به وسیله پیچی كه از درون محور اصلی عبور می كند در محل خود سفت می شود

منبع:http://www.iran-eng.com/showthread.php?t=16223

نظرات() 
buy cialis us pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 04:17 ق.ظ

You actually stated it wonderfully.
cialis y deporte usa cialis online click here cialis daily uk generic for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis 20mg prix en pharmacie import cialis tadalafil generic low dose cialis blood pressure import cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:57 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of info.

when can i take another cialis recommended site cialis kanada order cialis from india viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale fast cialis online buy cialis viagra cialis levitra generic cialis at the pharmacy cialis great britain
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:25 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of data.

american pharmacy cialis acheter du cialis a geneve cialis pills price each viagra vs cialis vs levitra cialis dosage cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo di mercato how do cialis pills work prix de cialis prescription doctor cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Regards, Excellent information.
tesco price cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg effectiveness cialis per paypa cialis name brand cheap pastillas cialis y alcoho generic cialis brand cialis generic cialis patent expiration 5 mg cialis pharmacie en ligne
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 02:58 ب.ظ

Appreciate it! A lot of write ups!

cialis ahumada cialis dosage amounts cialis 10mg prix pharmaci cialis canada cialis per paypa il cialis quanto costa acquistare cialis internet prices for cialis 50mg we use it cialis online store where to buy cialis in ontario
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Thank you. I like this!
cialis efficacit only now cialis 20 mg cialis 20mg preis cf prices for cialis 50mg cialis generic tadalafil buy we choice free trial of cialis cialis for bph cialis prezzo in linea basso buy cialis online cialis daily
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:28 ب.ظ

Perfectly expressed of course. !
we use it 50 mg cialis dose we choice cialis pfizer india cialis 05 cialis savings card buy name brand cialis on line cialis 200 dollar savings card enter site 20 mg cialis cost cialis generique cialis uk how does cialis work
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 03:15 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
tarif cialis france free cialis cialis generisches kanada cialis qualitat prix de cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis coupons printable cialis pills price each achat cialis en europe 5 mg cialis coupon printable
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:40 ب.ظ

Useful content. Regards.
weblink price cialis cialis en 24 hora compare prices cialis uk cialis efficacit side effects for cialis calis cialis wir preise canada discount drugs cialis we use it 50 mg cialis dose cialis italia gratis
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 02:59 ق.ظ

Information certainly regarded!!
are there generic cialis venta de cialis canada fast cialis online safe site to buy cialis online free generic cialis cialis generisches kanada cialis online nederland cialis tablets australia tarif cialis france safe site to buy cialis online
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 03:03 ب.ظ

Many thanks, Valuable information!
cialis per paypa we like it cialis soft gel are there generic cialis cialis for sale in europa cialis purchasing cialis authentique suisse cialis 30 day sample cialis venta a domicilio low cost cialis 20mg we choice cialis pfizer india
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 02:34 ق.ظ

You suggested this effectively.
cialis rckenschmerzen cialis baratos compran uk cialis vs viagra dose size of cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg best price price cialis per pill sialis how to buy cialis online usa how much does a cialis cost
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:15 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of tips.

generic cialis 20mg tablets free cialis cialis savings card cialis reviews low dose cialis blood pressure cialis great britain link for you cialis price cialis 20 mg opinioni cialis generico low dose cialis blood pressure
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 03:28 ق.ظ

You definitely made your point!
callus cialis side effects we like it safe cheap cialis acquisto online cialis cialis prezzo in linea basso cialis sans ordonnance buy cialis online cialis coupons printable generic cialis levitra cialis 20 mg cut in half
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:09 ب.ظ

Thank you! I appreciate it!
cialis en 24 hora price cialis per pill acheter du cialis a geneve venta de cialis canada we choice cialis pfizer india cialis coupon cialis pills boards chinese cialis 50 mg cialis 200 dollar savings card cialis daily dose generic
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:08 ق.ظ

You made your point.
cialis generico in farmacia cialis without a doctor's prescription cialis with 2 days delivery cialis coupons cialis authentique suisse import cialis click here to buy cialis cialis online deutschland brand cialis nl cialis bula
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:37 ب.ظ

Kudos. I like it!
costo in farmacia cialis i recommend cialis generico only here cialis pills how to purchase cialis on line generic cialis soft gels can i take cialis and ecstasy cialis farmacias guadalajara cialis billig achat cialis en europe we recommend cialis best buy
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:35 ق.ظ

Information very well applied..
generic for cialis brand cialis generic buying cialis in colombia acheter cialis meilleur pri only now cialis for sale in us cialis sans ordonnance prezzo cialis a buon mercato online prescriptions cialis cialis canada cialis 10 doctissimo
levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 09:38 ب.ظ

Kudos! I appreciate it.
buy levitra generic levitra 20mg levitra prices levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg buy levitra generic levitra 20mg levitra buy levitra online
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 12:21 ب.ظ

Thanks. Ample material.

cialis pas cher paris acheter cialis meilleur pri buy cialis sample pack cialis reviews prices on cialis 10 mg generic cialis pill online side effects of cialis cialis generic availability cialis generico milano interactions for cialis
buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 07:38 ق.ظ

You made your stand quite well..
wow cialis tadalafil 100mg import cialis cialis bula brand cialis nl achat cialis en europe venta cialis en espaa cialis patent expiration cialis 20mg prix en pharmacie cialis taglich buy cialis online
Buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 07:23 ق.ظ

Cheers. Awesome information!
cialis professional yohimbe acheter cialis meilleur pri we recommend cialis info cialis italia gratis cialis generic availability achat cialis en europe generic cialis review uk cialis et insomni cialis 5 mg funziona buying cialis overnight
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 09:18 ب.ظ

Thanks a lot. Ample stuff!

trust pharmacy canada canada drug online drug store canada online pharmacies medication trusted pharmacy canada north west pharmacies canada canadian pharmacys online canadian discount pharmacies canadian pharmacies online prescriptions candida viagra
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:27 ب.ظ

Kudos. Lots of content.

cialis lowest price walgreens price for cialis cialis dosage amounts acheter cialis meilleur pri cialis et insomni 200 cialis coupon buy cialis online nz buy generic cialis cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg effetti collateral
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous knowledge.

generic cialis at the pharmacy walgreens price for cialis cuanto cuesta cialis yaho generico cialis mexico cipla cialis online canada discount drugs cialis what is cialis cialis canadian drugs viagra or cialis how do cialis pills work
http://viagraessale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:51 ق.ظ

You actually suggested that exceptionally well.
prezzo di cialis in bulgaria cialis generique weblink price cialis we recommend cheapest cialis buy cialis online nz cialis arginine interactio we use it cialis online store cialis 20mg prix en pharmacie 40 mg cialis what if i take cialis great britain
Cialis generic
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:02 ب.ظ

Kudos. Ample material!

cialis soft tabs for sale interactions for cialis generic cialis review uk cialis 5mg billiger cialis uk next day cialis generico in farmacia cialis lilly tadalafi cialis wir preise dose size of cialis canadian cialis
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:12 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this!
link for you cialis price cialis flussig cialis with 2 days delivery rezeptfrei cialis apotheke venta de cialis canada only best offers 100mg cialis cialis et insomni buying cialis on internet how to buy cialis online usa trusted tabled cialis softabs
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:59 ب.ظ

Regards! Loads of content.

enter site very cheap cialis cialis pas cher paris cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg buy cialis lilly tadalafi cialis online nederland cialis tablets cialis para que sirve weblink price cialis cialis generico milano
viabiovit.com/where-can-i-buy-the-cheapest-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:39 ق.ظ

Thanks a lot, Loads of posts!

canadian pharmacy viagra find viagra get viagra no prescription buy generic viagra paypal how to buy viagra cheap buy internet viagra viagra online doctor buy viagra usa online viagra mail order viagra alternative
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :