تبلیغات
ساخت و تولید- مکانیک - ماشینکاری مته

ساخت و تولید- مکانیک

پنجشنبه 16 مهر 1388

ماشینکاری مته

نویسنده: امیر حسین اولادان   طبقه بندی: ماشین ابزار، 

ماشینکاری مته
معمولاً سوراخهای گرد با ماشینهای ابزاری به نام ماشین مته فشاری سوراخکاری می شوند. اصطلاح ماشین مته مفهوم وسیعی دارد و انواع مشاینهای سوراخکاری در برمی گیرد. بسیاری از عملیات دیگر به جز سوراخکاری نیز با ماشینهای مته انجام می شود که بعضی از آنها سنگزنی، خزینه زنی، تیزکاری، برقوزنی، صیقلکاری و قلاویزکاری هستند. در تولید انبوه برای سوراخکاری نقاط خاصی از
قطعه با اندازه دقیق و در موقعیت دلخواه مهارت بسیار لازم است به گونه ای که ماشینکار باید قادر به تنظیم درست و تعین جای دقیق سوراخ باشد.


ساختمان دستگاه
برای آنکه ماشین مته بتواند کار رضایت بخشی ارائه دهد ماشینکار باید با اجزای ماشین و طرز کار آن به حد کافی آشنا باشد. همچنین ماشینکار باید قادر به راه اندازی درست دستگاه، انتخاب سرعت و باردهی درست و استفاده از خنک کننده های مناسب باشد.

اجزای ماشین مته
ماشین مته رومیزی و ماشین مته پایه دارمعمولترین ماشینهایی هستند که در کارگاههای بزرگ و کوچک صنعتی یافت می شوند.
ماشینهای مته برای انجام سه منظور، دوران ابزار برش (مته، مته خزینه ئو غیره)، پیشروی ابزار در گوشت قطعه و نگهداری قطعه کار طراحی می شوند.

سردستگاه
طرح سردستگاه برحسب نوع دستگاه فرق می کند در اغلب دستگاهها موتور الکتریکی در سردستگاه قرار دارد و حرکت محور اصلی در سه تا پنج سرعت مختلف با لغز اندن تسمه بر روی پولی تأمین می شود. برای طولانی تر شدن عمر تسمه باید کشش تسمه به اندازه ای باشد که برای تغییر جای آن نیاز به شل کردن مجدد نباشد.


محور اصلی
قطعه ای است استوانه ای شکل که دارای حرکت دورانی و عومی در داخل بوش یاتاقان است و معمولاً از فولاد آلیاژی ساخته می شود. دنده شانه ای روی محور اصلی حرکت عمودی آن را تأمین می کند و موجب پیشروی آن دورن گوشت قطعه کار می شود.
بعضی از ماشینهای مته عمودی دارای جعبه دنده هستند که موجب افزایش قدرت محور می شود و کاهش سرعت محور نتیجه افزایش قدرت آن است. در بعضی از ماشینها برای خلاصی جعبه دنده از اهرمی که بر روی دستگاه جاسازی شده است استفاده می شود.


میز
بر روی ستون اصلی دستگاه قرار دارد و برای استقرار در موقعیتهای مناسب دارای توانایی حرکت عمودی و افقی است. اغلب میزها دارای شیارهایی هستند که قطعه کار یا گیره را می توان با پیچ بر روی آن بست.
پایه- تمام دستگاه بر روی آن مستقر است و قطعه ای است که به صورت ریختگی و سنگین ساخته می شود. پایه دارای شیارها و سوراخهایی است که برای بستن آن به زمین و نیز محکم کردن قطعه بر روی آن به کار می روند.


باردهی
براده برداری در ماشینهای مته به دو صورت دستی و خودکار انجام می شود. بار برحسب صدم میلیمتر بر هر دور تعریف می شود و عبارت است از اندازه پیشروی ابزار برش در گوشت قطعه به ازای هر دور گردش محور. باردهی خودکار همواره به عنوان باردهی برقی شناخته می شود. در کارهای سبک از ماشینهای مته به ازای هر دور گردش محور. باردهی خودکار همواره به عنوان باردهی برقی شناخته می شود. در کارهای سبک از ماشینهای مته با اهرم دستی یا چرخ دستی استفاده می شود.


ظرفیت
این مشخصه در ماشینهای مته به چند صورت تعریف می شود: معمولاً با فاصله میان نوک مته تا مرکز ستون دستگاه یا با فاصله میان پایین ترین موقعیت لبه بالایی میز تا بالاترین وضعیت نوک محور، یا با فاصله حرکت محور از بالاترین تا پایین ترین موقعیت خود و یا با بزرگترین مته یا ابزار برشی که بتوان روی محور سوار کرد.


انواع عملیات
در هر عملیاتی که با ماشین مته انجام می شود تشخیص صدای خوب و نیز به کاربردن روش آزمون و خطا اهمیت بسیار دارد. دستورالعملهای خشک و مجرد برای کار با ماشین مته عملی نیست زیرا ترکیب و سختی مواد، نوع دستگاه، چگونگی ابزار برش، نوع روغن، عمق سوراخ و بسیاری عوامل دیگر بر انتخاب سرعت دوران و سرعت باردهی برای سوراخکاری هر قطعه موثر هستند. بنابراین هر پیشنهادی را می توان به عنوان راهنما پذیرفت ولی ماشینکار باید در عین رعایت این پیشنهادها، سرعتهای باردهی و دوران را برای هر عملیات معین هوشمندانه تنظیم کند.

راهنمایی برای سوراخکاری
پیش از فرورفتن مته در قطعه ، ماشین کار باید اطمینان یابد که نوک مته در محل دقیق آن قرار گرفته است . غالباٌ نوک مته در محل سنبه نشان قرار نمی گیرد و در نتیجه سوراخی بیرون از مرکز پدید می آورد .
ماشینکار باید برای اجتناب از این پدیده پیش از شروع کار دایرهای به مر کز سوراخ بر روی قطعه رسم کند و در ابتدای کار مراقب باشد که سوراخ نسبت به دایره ی رسم شده بیرون از مرکز نشود . اگر دایره ی کوچکی که در ابتدا ، ایجاد میشود با دایره ی رسم شده هم مرکز نباشد باید مته را بیرون بکشد و با به کار بردن اسکنه ی نوک تیز شیار هایی را به طرف نقطه ای که مته باید بدان سو رانده شود ایجاد کند تا بتواند مته را به مرکز رسم شده باز گرداند . اگر مته به اندازه ای در قطعه کار فرو رود که قطر سوراخ به اندازه ی اصلی برسد دیگر برای جابجا کردن مته و تغییر مرکز سوراخکاری بسیار دیر خواهد بود.پس از تعیین سرعت مناسب می توان دستگاه را روشن و مته را به طرف پایین هدایت و به آهستگی شروع به براده برداری کرد تا نوک مته در قطعه کار نفوذ کند و آنگاه باید از درستی انجام کار اطمینان حاصل کرد .

باردهی و سرعت
در سوراخ کاری های کم قطر خطر شکستن مته بسیار زیاد است .مگر اینکه سرعت و بار دهی به دقت تنظیم شده باشند ، به ویژه هنگامی که نوک مته طرف دیگر قطعه کار را می شکافد و بیرون می آید . به طور کلی سرعت زیاد و باردهی سبک برتری دارد .بهتر این است که خطا بر اثر سرعت زیاد باشد تا به علت باردهی سنگین (به جز در مورد چدن که استعداد بار دهی سنگین نا معمول را هم دارد ) . سرعت را می توان تا هنگام ظاهر شدن نشانه های سایش در لبه های بیرونی مته افزایش داد . اما اما پس از مشاهده ی سایش باید سرعت را کاهش داد و در حد مؤثر ثابت نگهداشت .
خارج شدن براده از لبه ی شیارهای برنده ی مته نشانه ی سرعت زیاد و نیز نشانه ی مسلم باردهی سنگین یا مجال لبه است . اگر لبه ی جان مته شکاف بردارد این امر نشانه ی باردهی بیش از اندازه برای مجال موجود لبه است و در این صورت یا باید اندازه ی باردهی را فرو کاست یا مجال لبه را افزایش داد و یا حتی برای حل مشکل ، هر دو کاررا باید انجام داد . همچنین بزرگی بیش از اندازه ی مجال لبه در مرکز یا در هر نقطه ی دیگر آن می توا ند موجب لب پریدگی مته شود . بنابراین اگر مته به درستی سنگ زده شود با کاهش باردهی این مشکل نیز بر طرف می شود.

سوراخکاری
سوراخکاری عمده ترین کاربرد ماشین مته است. به عنوان تعریفی کلی سوراخکاری عبارت است از بیرون آوردن گوشت قطعه به گونه ای که در آن سوراخی دایروی پدید آید. قبل از انجام سوراخکاری نخست باید با رسم دو خط عمود بر هم مرکز سوراخ را مشخص و سپس برای استقرار نوک مته نقطه تلاقی دو خط رسم شده را به سنبه نشان کرد هرگز نباید بدون ایجاد فرورفتگی با سنبه نشان عملیات سوراخکاری را شروع کرد

مته
معمولاً از فولاد کربن دا یا فولاد تندبر ساخته می شود. مته های ساخته شده از فولاد کربن دار برای کارهای تولیدی با سرعت بالا مناسب نیستند. این نوع مته ها باید نسبت به مته های فولاد تندبر در سرعت کمتری به کار روند.
تمام مته ها دارای سه بخش اصلی هستند: ساقه، بدنه و نوک که اندازه های آنها بسیار گوناگون است. پیش از به کار بردن هر نوع مته باید اطمینان یافت که به درستی سنگ زده شده باشد.


قلاویزکاری
از ماشین مته برای عملیات قلاویزکاری و رزوه تراشی در سوراخها نیز استفاده می شود. قلاویزکاری دقیق دستی با ماشین مته بدین صورت انجام می شود که قطعه را در همان موقعیت سوراخکاری روی میز قرار می دهیم، آچار قلاویز را در انتهای ساقه چهارگوش قلاویز دستی با آن درگیر می کنیم، مرغک ماشین تراش را در حفره سر محور اصلی ماشین مته جا می زنیم و سپس قلاویز را در سوراخ قطعه کار می گذاریم و نوک مرغک را در حفره مته جا می زنیم و سپس قلاویز را در سوراخ قطعه کار می گذاریم و نوک برای وارد آوردن فشار یکنواخت بر قلاویز دستی استفاده می کنیم (فشار نباید بیش از اندازه باشد) و همزمان قلاویز را با آچار در سوراخ قطعه می چرخانیم. در واقع در این عملیات از ماشین مته عمدتاً به عنوان راهنمای دقیقی برای قلاویز دستی استفاده می شود.


خزینه زنی
عملیاتی که موجب ایجاد حفره مخروطی شکل در انتهای سوراخ گردد اصطلاحاً خزینه زنی نامیده و بدین منظور از ابزار برش یا برقوی مخروطی استفاده می شود. مراحل عملیات خزینه زنی عبارت است از: بستن درست قطعه کار، نصب مته خزینه زینی در سه نظام دستگاه، تنظیم مته با قطعه کار، انتخاب سرعت مناسب محور و دقت در باردهی به مته. مته خزینه زنی باید با سرعت نسبتاً کند دوران کند و عملیات خزینه زنی بر روی فولاد باید در زیر ریزش روغناب انجام شود تا کار به نرمی پیش رود. بستن نادرسن قطعه، استفاده از ابزار کند و سرعت بیش از اندازه موجب خزینه زنی ناهموار می شود.برقوزنی
برای دقیق کردن اندازه و نیز پرداختکاری بدنه سوراخها از عملیاتی موسوم به برقوزنی استفاده می شود. با برقوی دستی می توان سوراخ را درست به اندازه دلخواه درآورد و پرداختکاری کرد. برای این منظور باید سوراخ را به اندازه 4/0 میلیمتر کوچکتر از قطر اصلی سوراخکاری کرد و آنگاه با برقو به اندازه دلخواه رسانید. برای مثال اگر در نقشه برقوی 12 میلیمتر خواسته شده باشد از مته ی 4/0 میلیمتر کوچکتر از 12 میلیمتر استفاده کرد.
برای ورود راحت تر برقر به داخل سوراخ قطعه کار برقو دارای شیب مخروطی ملایمی است. از این رو برای آنکه دقت دلخواه در سر سوراخ به دست آید پس از برقو زدن کامل بدنه سوراخ باید عملیات برقوزنی را تا هنگامی که انتهای برقو به اندازه 40 میلیمتر از ته سوراخ خارج شود ادامه داد. برقو را هرگز نباید در جهت خلاف تیغه های آن به دوران در آورد زیرا این عمل موجب شکسته شدن یا لب پریدگی تیغه های آن می شود.

منبع:http://www.hadionline.net/showthread.php?tid=2074

نظرات() 
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 05:56 ق.ظ

Incredible all kinds of useful advice!
cialis 100 mg 30 tablet bulk cialis walgreens price for cialis cialis dosage venta de cialis canada buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy venta de cialis canada cialis 30 day trial coupon cialis 100mg suppliers
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:47 ق.ظ

You suggested this superbly.
try it no rx cialis only now cialis 20 mg order generic cialis online only best offers cialis use get cheap cialis side effects for cialis cialis bula calis cialis prices cialis dose 30mg
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:32 ب.ظ

Thank you! I appreciate it.
cialis 30 day sample cialis for sale cialis super kamagra we recommend cialis best buy how do cialis pills work cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg schweiz side effects of cialis opinioni cialis generico side effects of cialis
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:00 ق.ظ

Useful advice. Thank you!
cialis uk cialis billig tadalafilo cialis savings card cialis sale online cialis pills in singapore i recommend cialis generico acquistare cialis internet cialis cipla best buy cialis 5 effetti collaterali
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 03:55 ب.ظ

Cheers! Quite a lot of posts.

cialis tablets cialis usa cost canadian cialis buy name brand cialis on line purchase once a day cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis online deutschland cialis dosage amounts cialis sale online generic cialis pro
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:34 ق.ظ

Very good postings. Thanks.
acheter cialis kamagra tesco price cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg cost cialis rezeptfrei buy cialis cialis generico postepay cialis 5 mg how do cialis pills work prescription doctor cialis
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 04:25 ب.ظ

Regards! I enjoy this.
cialis side effects comprar cialis navarr are there generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg scheda tecnica cialis generika in deutschland kaufen cialis generika in deutschland kaufen buy cialis cheap 10 mg 40 mg cialis what if i take cialis 30 day sample
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis for sale south africa how to purchase cialis on line generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg scheda tecnica achat cialis en suisse click here take cialis buying cialis overnight cialis dosage amounts generic cialis pro cialis flussig
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 03:48 ب.ظ

Excellent write ups. Many thanks.
i recommend cialis generico buying cialis on internet cialis mit grapefruitsaft cialis ahumada when can i take another cialis achat cialis en suisse cialis daily only best offers cialis use cialis kaufen cialis tadalafil online
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Truly tons of amazing information.
cialis price thailand venta cialis en espaa where cheapest cialis cialis baratos compran uk prezzo di cialis in bulgaria cialis prices in england fast cialis online buy cialis uk no prescription cialis 5 mg schweiz cialis cuantos mg hay
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Great material, Thanks!
cialis price in bangalore cialis daily we recommend cialis best buy cialis lilly tadalafi we choice free trial of cialis side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis without a doctor's prescription cialis pills price each safe site to buy cialis online
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 03:33 ق.ظ

Thanks. I appreciate this!
female cialis no prescription cialis kaufen wo cialis 10mg prix pharmaci cialis generico online cialis bula cialis great britain low cost cialis 20mg tadalafilo generic cialis at walmart where to buy cialis in ontario
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 04:17 ب.ظ

Cheers. I appreciate it!
we choice cialis pfizer india cialis prezzo di mercato we recommend cialis info generic cialis at the pharmacy acheter cialis meilleur pri generic cialis cialis tadalafil cialis daily new zealand prix cialis once a da no prescription cialis cheap
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 04:31 ق.ظ

Wow tons of terrific knowledge.
generico cialis mexico cialis for sale in europa try it no rx cialis buy brand cialis cheap generic cialis pill online tadalafil 10 mg cialis with 2 days delivery viagra vs cialis vs levitra buy original cialis acheter cialis kamagra
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:09 ب.ظ

Cheers, A good amount of posts.

overnight cialis tadalafil only now cialis for sale in us cialis online nederland we choice cialis uk wow cialis 20 cuanto cuesta cialis yaho cialis billig cialis 20 mg effectiveness brand cialis generic click here take cialis
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:13 ق.ظ

Amazing information. Cheers!
venta cialis en espaa cialis dosage how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada cialis 5 mg scheda tecnica generic for cialis generic cialis at walmart prix cialis once a da cialis generico lilly
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:38 ق.ظ

Amazing advice. Cheers!
low dose cialis blood pressure cialis 30 day sample buying brand cialis online rezeptfrei cialis apotheke buy brand cialis cheap rezeptfrei cialis apotheke cialis cost cialis daily only best offers 100mg cialis cialis reviews
buy generic levitra
جمعه 20 مهر 1397 04:32 ق.ظ

Seriously all kinds of useful information!
generic levitra vardenafil 20mg vardenafil 20mg levitra online generic levitra buy generic levitra buy generic levitra buy levitra levitra generic buy levitra
buy cialis cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 04:28 ب.ظ

Regards. Quite a lot of postings!

cialis preise schweiz recommended site cialis kanada when can i take another cialis miglior cialis generico generic cialis at walmart cialis 20 mg enter site 20 mg cialis cost chinese cialis 50 mg cialis 20 mg cost tesco price cialis
buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 10:33 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of data!

how to buy cialis online usa usa cialis online cialis 5mg recommended site cialis kanada we use it 50 mg cialis dose cialis kaufen bankberweisung cialis preise schweiz enter site very cheap cialis cialis pills price each cialis kaufen bankberweisung
online canadian pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 11:55 ب.ظ

Wow quite a lot of helpful information.
the best canadian online pharmacies candida viagra canada medications buy canadian online pharmacies legitimate canada online pharmacies medication canadian prescriptions online drugstore online reviews cialis from canada viagra canadiense prescriptions from canada without
viagravipsale.com
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:39 ق.ظ

You actually stated this really well!
cialis canada try it no rx cialis cialis en mexico precio cialis sans ordonnance buy cialis uk no prescription where to buy cialis in ontario the best choice cialis woman cialis per paypa prices on cialis 10 mg click here to buy cialis
buycialisky.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:29 ب.ظ

Seriously a good deal of awesome facts!
tadalafil 20mg cialis super acti tadalafil 20 mg wow look it cialis mexico usa cialis online wow cialis 20 cialis professional yohimbe cialis kaufen cialis 20mg enter site 20 mg cialis cost
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:15 ب.ظ

Amazing information. Thanks a lot!
prescription doctor cialis prix cialis once a da estudios de cialis genricos cialis daily new zealand cialis para que sirve cialis 100mg suppliers tesco price cialis cialis billig cialis for daily use buy original cialis
drugstore online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:40 ق.ظ

Excellent posts. Regards!
canadian medications drugstore online online pharmacy canadian drugstore canadian pharmacies-24h canadianpharmacyusa24h no 1 canadian pharcharmy online canada online pharmacies legitimate canada drugs north west pharmacies canada
buycialisonla.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:21 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial information!
buy viagra online how to buy viagra uk is it safe to buy viagra online can you buy viagra without prescriptions online pharmacy for viagra get prescription for viagra how to get viagra buy generic viagra usa viagra tablets online purchase best site to buy viagra
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:54 ب.ظ

Amazing plenty of fantastic material!
achat cialis en europe cialis rckenschmerzen cialis from canada costo in farmacia cialis cialis generique cialis qualitat compare prices cialis uk we like it cialis price cialis wir preise tadalafilo
cialissy.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:51 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of info!

tadalafil 10 mg venta de cialis canada costo in farmacia cialis viagra cialis levitra we recommend cialis info cialis patent expiration buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine cialis 100 mg 30 tablet dosagem ideal cialis
http://viagravipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:06 ب.ظ

Amazing all kinds of valuable facts.
buying cialis on internet cialis prezzo di mercato look here cialis cheap canada cialis 5mg cialis generique 5 mg only best offers cialis use buying brand cialis online cialis kaufen wo generic cialis 20mg uk generic cialis at the pharmacy
babecolate.com/cialis-daily-new-zealand.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:08 ب.ظ

Kudos, I value it.
purchase once a day cialis price cialis per pill cialis canada cialis cuantos mg hay cialis official site buy cialis cheap 10 mg cialis daily reviews tadalafil 20 mg buy cialis online nz cialis preise schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :